Producten

Vroom Funderingstechnieken biedt een totaalpakket aan paalsystemen en betonwerkzaamheden. Omdat wij allround zijn, kunnen wij eventuele economische alternatieven aanbieden om tot een uitgekiend concept te komen. Desgewenst ontwerpen en rekenen we de aangeboden funderingsconstructie door. Onderstaand een overzicht van onze mogelijkheden.

Preview product
Vibro-SD palen

De in de grond gevormde en grondverdringende vibro-SD (Silent Driven en Small Diameters) palen kunnen worden toegepast onder vloeren in bedrijfshallen en onder paalmatrassen. De combinatie paal en vloer kunnen...

Product bekijken
Preview product
Betonschroefpalen

Betonschroefpalen zijn ontwikkeld voor projecten op zanderige grond en ook inzetbaar bij andere, specifieke grondgesteldheden. Ze zijn niet-grondverdringend en worden met een grote snelheid geproduceerd. De productie verloopt trillingsvrij en...

Product bekijken
Preview product
Verbouwen en funderingsherstel

Gaat u binnenkort verbouwen of aanbouwen en vraagt dit om extra palen voor voldoende draagkracht? Vroom Funderingstechnieken offreert u graag een passende oplossing in de meest geschikte funderingstechniek. Ook voor...

Product bekijken
Preview product
Damwanden

Damwanden worden toegepast als waterkerende of grondkerende constructie voor verschillende toepassingen als keermuren, kademuren, kelderwanden, parkeergarages, bouwputten, oevers (ook kanaalbeschoeiingen), leidingsleuven, tunnels, viaducten, duikers, stuwen, landhoofden, geluidsschermen, kelderachtige constructies en...

Product bekijken
Preview product
Vibro-combipalen

Worden toegepast voor het ondergronds bouwen als tunnelbouw, parkeergarages en overige projecten waarbij de paalkoppen verdiept onder het heimaaiveld aangebracht moeten worden.Voor de Vibro-combipalen gelden de relevante kenmerken van vibro-palen,...

Product bekijken
Preview product
VGS-combi schroefpalen

VGS-combipalen worden toegepast voor het ondergronds bouwen als tunnelbouw, parkeergarages en overige projecten waarbij de paalkoppen verdiept onder het heimaaiveld moeten worden aangebracht. Voor de VGS-combipalen gelden de relevante kenmerken...

Product bekijken
Preview product
Buisschroefpalen

Buisschroefpalen zijn ontwikkeld voor projecten waarin sprake is van een specifieke bodemgesteldheid en waarbij een wapening over de volle lengte vereist is. Het paalsysteem is niet-grondverdringend. De productie is trillingsvrij...

Product bekijken
Preview product
VGS (+grout) schroefpalen

Schroefpalen type VGS en VGS-groutinjectiepalen behoren tot de in de grond gevormde en grondverdringende paalsystemen. De VGS-paal wordt toegepast bij projecten waarin trillingsvrij en/of geluidsarm moet worden geproduceerd.

Product bekijken
Preview product
Combiwanden

Combiwanden worden toegepast voor diepe bouwkuipen, tunnelingangen, kademuren en parkeergarages. Een combiwand is een damwand versterkt met stalen buispalen. De stalen buispaal zorgt voor de sterkte van de constructie, de...

Product bekijken
Check onze vacatures hier